top of page

Практикум у записі:

«Фінансовий аналіз компанії в Excel»

(Розширена діагностика)

 

 

Інформація про курс:

Практикум у записі:

дивіться відео, працюйте в розроблених шаблонах Excel та навчайтеся тоді, коли Вам зручно!

Академ.годин: 13

Кількість уроків: 5

Тривалість одного заняття: 2 години

Вартість участі: 1 750 грн.,

Вивчення теми: 5 відеоуроків-практика+теорія+шаблони проведення оцінки компанії в Excel

Право на 3 консультації із фахівцем.

Цільова аудиторія:

фінансисти, бухгалтери, економісти, менеджери проектів, інвестори, власники бізнесу, фінансові директори

 

 

 

Мета заходу:

Курс-практикум, в рамках якого буде розглянуто теоретичне розуміння аналізу фінансових та нефінансових коефіцієнтів, а також практичне їх застосування у конкретній бізнес-ситуації (розрахунки та аналіз будуть проводитися у програмі Excel).

 

Актуальність:

Актуальність аналізу фінансового стану підприємства зростає з кожним днем, адже сьогодні у світі існує дуже багато різних методик його проведення, при цьому розвиток таких методів не припиняється ні на хвилину, а якщо подивитися на ситуацію в цілому, то відбувається постійне їх удосконалення, що позитивно впливає на підсумковий результат цієї аналітики.

У більшості випадків методи фінансового аналізу компанії спрямовані на те, щоб її топ-менеджмент мав хорошу можливість оцінити як поточний, так і майбутній економічний стан своєї фірми, а також міг приймати грамотні та вірні управлінські (стратегічні) рішення. У цьому слід зазначити те що, що діючі методики аналізу фінансової складової діяльності компанії у якомусь одному чистому вигляді аналітиками практично не використовуються, оскільки ними застосовується комплексний підхід до вирішення цих завдань. Тобто аналітики у своїй роботі використовують комплекс методів, необхідних для проведення точного аналізу фінансового стану підприємства, адже тільки так можна зрештою отримати точніший результат.

Програма практикуму:

- Суть аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства

- Поняття фінансових та нефінансових коефіцієнтів ( вплив зовнішного та внутрішнього середовища)

- Порівняльний фінансовий аналіз

- Структурний та динамічний методи фінансового аналізу

- Аналіз ділової активності компанії (коефіцієнти та натуральних величин)

- Аналіз ліквідності (баланс ліквідності та коефіцієнти, факторний аналіз показників ліквідності)

- Аналіз фінансової стійкості (коефіцієнтний та натуральних величин, аналіз ЕФР)

- Аналіз рентабельності ( ключові показники та "норми" для порівняння)

- Аналіз банкрутства (моделі Альтмана, Ліса, Таффлера)
- Оцінка ринкової бізнес-тенденції (за матрицею стандартизованих відхилень та забезпеченістю чистими активами)
- Аналіз альтернативних бізнес-стратегій;
- Спостереження за прогресом компанії;

- Резюме та прогнози на підставі отриманих аналітичних даних

Примітка:

Повний курс із 5 вебінарів застосовується для практичного використання. Крім основ проведення діагностики компанії, слухачі отримають готову форму-шаблон для діагностики свого підприємства. У процесі практичної роботи безпосередньо демонструватимуться методи проведення аналізу у програмі Excel (правила роботи з форматами осередків, з формулами, редагування, сортування, застосування логічних функції, побудова діаграм тощо).

Спікер:

Малишева Олена, спеціаліст-практик напрямів управлінської діяльності, фінансового аналізу та інвестиційного проектування.

 

Вартість: 1 750 грн.

 

 

Завжди раді бачити Вас на наших заходах!

111.JPG
333.JPG
Оценка ФХД по чистым показателям.JPG
Анализ финансового результата +прогноз.J
bottom of page